Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна

Реєстрація

Вхід
Вітаю Вас Гість | RSS


Сайт ДНЗ "Веселка" с. Гаврилівки


Четвер, 25.04.2019, 18:56

Звіт

завідуючої  ДНЗ(ЯС) КТ «Веселка»

Гаврилівської сільської ради

Розмаїтої Наталії Михайлівни

перед колективом  та громадськістю

за 2017-2018 н.р.

                                                                  27 червня 2018 року

             Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно–технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

         Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

Протягом навчального року (2017-2018) ДНЗ «Веселка» працював за Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою «Дитина» у всіх вікових групах, та річного плану роботи.

     ДНЗ(ЯС) КТ «Веселка»   знаходиться за адресою: с. Гаврилівка, вул. Садова  17., Вишгородського р-ну, Київської обл..  

Функціонує  з  4 січня 1984 року.

Проектна потужність - 225 місць.

         Режим роботи закладу – 9 годин:  з 8:00 до 17:00,  на прохання батьків в   садочку працює чергово група   з 7.00 до 8.00;  та  з 17.00 до 19.00.

     В даний час в дитсадку функціонує – 12 груп, які відвідує 342 дітей віком від 2 до 6 років, які проживають на території Гаврилівської та Синяківської сільських рад.

        Групи ясельного віку (3-ій р.життя):  3 групи:  «Волошка», «Світлячки», «Капітошка»;

        II молодші групи (4-ий р.життя): 3 групи:  «Казочка», «Бджілки», «Калинка»;

        середні групи  (5-ий р.життя): 3 групи: «Барвінок», «Віночок», «Ромашка»;

        старші групи  (6-ий р.життя): 3 групи. «Сонечко», «Колосок», «Незабудка».

              Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними  потребами та з урахуванням запитів батьків. 

Кадрове забезпечення

                 Колектив дошкільного закладу згідно штатного розкладу нараховує 67 штатних одиниць, з них - педагогічного персоналу 23 особи.                                 ДНЗ «Веселка» укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, вихователь-методист - 1, вихователі - 15, музичні керівники - 2, вчитель-логопед – 1, психолог – 1, інструктор з фізкультури – 1, керівник гуртка з образотворчого мистецтва – 1.    Всі педагогічні працівники мають спеціальну педагогічну освіту ( 17 педагогів мають повну вищу освіту, 3 – середню спеціальну, 3-є  навчаються в педуніверситетах).   Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами районних методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

           Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом ДНЗ забезпечений повністю.  Дошкільний  заклад має всі необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих завдань, групи оснащені іграшками згідно типового переліку, методичними посібниками та літературою, постійно оновлюється  розвивально- ігрове середовище.

      

Управлінська діяльність

 Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2017-2018 навчальний рік, колектив закладу зосереджував увагу на пошуку оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи дошкільного закладу за попередній навчальний рік, а саме:

-          Створити оптимальні організаційно-педагогічні, санітарно-гігієнічні, навчально-методичні і матеріально-технічні умови для стовідсоткового охоплення обов’язковою якісною освітою дітей  дошкільного віку. Забезпечити наступність у реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною та початковими ланками освіти.

-        Продовжувати формувати у дошкільнят природничо-екологічну компетентність, уявлення дитини про природне довкілля як цілісний живий організм, в якому взаємодіють повітря, грунт, рослини, тварини, люди в багатоманітності, єдності, русі, мінливості.  Ознайомлювати дітей із традиціями, звичаями народу щодо збереження, зміцнення та відновлення природних багатств, формування екобезпечного способу життя, екологозберігальних правил.   Виховувати дбайливе ставлення до природи, екологодоцільну поведінку .

 - Розвивати логіко-математичні уміння дошкільників, як засіб пізнання     навколишньої дійсності,  вчити їх самостійно виводити нове знання з уже засвоєного. Активно впроваджувати в освітній процес педагогічні  інновації,  використовуючи  принцип активності дитини в здобутті знань, для формування особистості дошкільника як активної, інноваційної,   самодостатньої особистості.

-        В організації життєдіяльності дошкільників поєднувати історико-народознавчий матеріал з соціальними та культурними особливостями сьогодення. Здійснювати патріотичне виховання, формувати національний тип особистості, шляхом залучення дітей до культури та народного мистецтва нашої країни.

-        Розвивати творчі здібності дитини, які допомагають їй продукувати принципово нові ідеї, здатність нестандартно розв'язувати будь-які завдання.  Сприяти збагаченню педагогічними знаннями вихователів про виховання та розвиток творчої особистості дошкільнят.

-        Стимулювати розвиток потреби  в реалізації творчості. Підтримувати атмосферу зацікавленості, пошуку творчих рішень та нетрадиційних форм і методів роботи з дітьми в зображувальній діяльності та художній праці.

      У 2017-2018 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем  стан підготовки до навчального року, виконання  режиму в ДНЗ, організацію роботи  по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять, які провидились до кожної педради, стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло підвищенню самооцінки.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

      Моніторинг рівня засвоєння вимог  базової програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу  у цілому. За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програми «Дитина»   рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми. Проаналізувавши  знання дітей старшого дошкільного віку,  можна зробити висновок, що діти мають високий та достатній рівень успішності.

Необхідно відмітити, що педагоги ДНЗ «Веселка» поглиблено працюють за наступними напрямками, підвищуючи свій професійний рівень.

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року всі педагоги.

Методична робота

      Методична робота під керівництвом вихователя-методиста, спеціаліста вищої категорії Якубчик Н.А а саме: педагогічні ради, семінари, семінари-практикуми, консультації,  колективні перегляди, тренінги сприяла розвитку творчості, ініціативи та була спрямована на підвищення якості освітнього процесу. Головною метою методичної роботи було забезпечення доступу до перспективних освітніх технологій, сприяння максимальній самореалізації, розвитку творчого потенціалу педагогів закладу. Протягом року  всі педагоги провели відкриті заходи.

Особлива увага надавалась реалізації завдань пріоритетних  напрямків освітнього процессу: національно-патріотичного,  мовленнєвого, екологічного, музичного та патріотичного  вихованню дітей.

З метою забезпечення високої результативності освітнього процесу педагоги дошкільного закладу широко  використовують педагогічну спадщину та інноваційні технології.

У методичному кабінеті створений значний банк даних актуальних педагогічних технологій:  

1.    Технологія фізичного виховання дітей М.Єфіменка (Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей).

2.    Методика використання схем-моделей у лексико-граматичній роботі. Автор-розробник К.Крутій.

3.    Технологія розвитку творчої особистості Т.Альтшуллера (ТРВЗ).

4.   Спадщина Софії Русової.

5.    Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського.

6.    Педагогіка М.Монтессорі («Будинок вільної дитини»)

7.    Система освіти «Довікілля». Автор – Ільченко В.

8.  «Вчимося читати» - розвивальне читання за методикою Л.Шелестової.

   Використання цих технологій або їх окремих елементів дає змогу значно підвищити рівень активізації особистісного розвитку дітей, сприяє формуванню факторів креативності, а саме гнучкості мислення, вміння знайти вихід із конкретної життєвої ситуації.

Протягом 2017-2018 н.р. з вихованцями дошкільного закладу  були проведені різноманітні заходи та свята.

1 вересня урочисто відбулося свято першого дзвоника «Веселощі з Мальвіною», на якому діти разом із казковою гостею вирушили до дивовижної країни Знань.

З 26 по 30 вересня в садочку був проведений «Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності», протягом якого в усіх вікових групах проходили бесіди, заняття, рухливі, дидактичні ігри на відповідну тематику. Завдяки цим різноманітним видам діяльності діти познайомилися й засвоїли правила дорожнього руху, поведінки вдома та на вулиці, заходи щодо зміцнення та збереження власного здоров’я.

      

 

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Квітень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Архів записів

Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites

  • Copyright MyCorp © 2019 Безкоштовний хостинг uCoz